Jämställdhet

Möt en tjej i mongolien

Det finns sex olika former av diskriminering, enligt diskrimineringslagen. En av dessa är sexuella trakasserier. Det kan handla om kommentarer och gester av sexuell natur, tafsande eller visande av pornografiska bilder. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar, anspelningar och krav på sexuella tjänster. Läs mer om diskriminering och sexuella trakasserier på DO:s webbplats.

Utsatthet för allvarlig misshandel i olika åldersgrupper

Telefontider under jul- nyår- och trettondagshelgen: december: Telefonen öppen kl och kl december: Stängt december: Telefonen öppen kl samt kl 31 december- 3 januari: Stängt 5 januari: Telefonen öppen 6 januari: Stängt. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan tjejer och pojkar — och mellan kvinns och män. Det handlar om detsamma villkor, rättigheter och möjligheter att anpassa samhället och sitt eget liv, oavsett kön. Över hela världen blir tjejer diskriminerade och utsatta. De får ideligen mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste eftersom börja tidigt — från dag en. Vi arbetar för att alla avkomma ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs inom arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor samt män.Leave a comment

Your email address will not be published.