Inläggsnavigering

Webbplats för att möta thuis

Logga in Fel uppstod när kommentaren skickades. Här får du några tips på hur du kan stötta ditt barn. När dina tonårsbarn blir ledsna eller sårade kan du inte bara ta dem i famnen och trösta dem, som du gjorde när de var små.

Lägg till en kommentar

Anhöriga behöver också stöd! Jenny, 41 Beskåda till att alla som mår mentalt dåligt och söker hjälp får ett kontakt inom psykiatriska öppenvården. Det sparar både patienten och vården pengar samt tid eftersom en vet var ett ska vända sig om en mår dåligt. Och alltså inte behöver använda akutvården lika frekvent. Tom Till psykiatrin inom äldrevården: Se till att anordna kontakt med medicinskt ansvarig personal, berätta om vad ni gör, lyssna mot deras kunskap om patienten, agera ihop med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister. Rensa inom medicinutbudet. Allt det som inte fungerade när min far låg på sjukhem i drygt två år.

Maskrosbarn

Eggande att skapa tillit efter otrohet Otrohet är en relativt vanlig företeelse i kärleksrelationer. Ofta saknar den som är otrogen förmåga att ta ansvar för sitt beteende av olika anledningar. Denne brist ofta mod att kommunicera sina behov och eventuellt missnöje till sin delägare i god tid.

Utveckla dina relationer och öka din livskvalitet!

När vi känner förtroende för någon tar vi in och lyssnar men vi öppnar också upp och delar. Dom gånger tilliten brister kan vi beröra hur vi drar oss samman samt tillbaka. Både till kropp och ande. Tillit kommer inte av sig allena.Leave a comment

Your email address will not be published.