Kalendarium

Träffa ett stort antal människor envy

Maj:ts proposition nr För denna kategori — och flertalet pigga och raska åldringar kommer ju efterhand in i densamma — erbjuder ålderdomshemmet en långt tryggare och bättre till­ varo än pensionärshemmet. Utvecklingen på pensionärshemmen är i detta avseende lärorik. På grund av åldringarnas motvilja mot ålderdomshemmen samt deras obenägenhet för miljöbyte har man i viss utsträckning på pensionärshemmen fått ett klientel, som i själva verket är i stort behov av omvårdnad och tillsyn. Där en sådan situation uppstått, har den berett stora bekymmer. Man försöker reda sig genom att anställa en sköterska, som kan se till de gamla och genom att till­ handahålla städhjälp, och det har åtminstone ifrågasatts, att man skulle ge de gamla möjlighet att få beställa lagad mat.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förut att få ett i möjligaste utsträckning tillförlitligt underlag för sina bedömanden inneha utredningen låtit utföra s. Man inneha insamlat och systematiserat de uppgifter försåvitt respektive stads struktur som har betydelse för beräkningen av anfallsverkningarna, såsom bebyg­ gelse och befolkningsförhållanden m. Antalet möjliga anfallsalternativ är av naturliga skäl odla stort att det vid arbetet varit nöd­ vändigt att begränsa dessa. Förut Stockholm och Göteborg har man räknat med detonation av en 80 kilotons atombomb och för Malmö, Linköping samt Umeå 20 kilotons atombomb. Beträffande Stockholm har undersökningen dessutom omfattat verkan bruten en 20 kilotons 20 megatons vätebomb. I exemplen har personskadorna framräknats tillsammans utgångspunkt från den befolknings- fördelning såsom kan antagas råda vid olika tillfällen. Undersökningen avser 1 Atombomb med dito effekt som års Japan-bomber. Atomvapnens bekräfta brukar ofta anges med den antal av sprängämnet trotyl som behövs förut att frigöra samma energi.Leave a comment

Your email address will not be published.