Swedish to English vocabulary list from Freedict

Att lära känna beprövade matcha

Änkemannen och Skedbladet. Överantvardade åt en tid som gått dem förbi sucka de nu i minnen från förnöjsammare generationer. En gammal nattuggla strök längs den snedgångna trottoaren.

MOLOKS LEENDE

D et var sannerligen en lust att se lektor Tedelius draga ut gällande söndagsmorgnarna mot Blockhusudden eller Ulriksdal tillsammans lektorska och sex barn, alla välskapade från topp till tå. Familjen utgjorde en hel liten vandrareförening, som hane kände väl till vid Sturegatan, därborta lektorns haft sin präktiga våning inom snart femton år. Man måste ju lägga märke till Tedeliusarna, för det var som en gammal cyniker ett gång sagt »en kärnras, värd att lägga på». En sommar, medan fönsterna ännu voro vitmenade i våningen bred Sturegatan, läste grannarna i tidningarna, att Hervor Tedelius var förlovad med en som hette Folke Hjelm, och alldenstund man ingenting visste om den barn mannen var nyfikenheten stor. Men när söndagspromenaderna började igen på höstterminen, räknade den lilla vandrareföreningen nio medlemmar, samt grannarnas antaganden besannades. Fästmannen var ett ståtlig ung man, som i vad för ögonen var icke stod Tedeliusarna efter.

MOLOKS LEENDE

Guds ord beskriver världen som ond. Det är nog de flesta kristna överens om. Hur ska vi då förklara världen? Att alkohol, droger, spel, missbruk etc. Men hur är det tillsammans att älska god mat, vara stolt över sin vältränade kropp, tycka försåvitt sin nya bil och att placera mycket tid på sitt dyra fritidsintresse? Kan det till och med befinna så att satan ser till att vi får del av denna världens goda för att flytta vår observans från Gud till annat? Som mig ser det - I Bibeln kan ordet världen betyder universum,  jordklotet samt människorna där på   Johannes  ,  ,  Hebréerbrevet men för det mesta används det av det humanistiska systemet som står i motstånd till Gud.

Världen ond? | Jesus iFokus

Tabla  de  Contenidos. En förutsägelse om världens öde. Martyrernas tro.

Djur och natur hjälper människor till hälsosamma liv och välbefinnandeLeave a comment

Your email address will not be published.