Relationer

En person vill plus

Det kan ta mycket energi att umgås med andra om man behöver anpassa sig och anstränga sig på olika sätt. För andra är bristen på bra relationer det största problemet. Det kan både vara jobbigt för självförtroendet och ta mycket energi att ständigt hamna i konflikter och missförstånd, eller känna sig ensam och utanför.

Main navigation

Process Nyorientering Många kan känna igen sig i dessa faser, medan andra ej alls upplever dem. Hur var samt en reagerar är individuellt och det finns inget som är rätt alternativt fel. Vissa skeden kan gå omlott, medan andra känns avslutade innan hane går vidare. Den första tiden postumt beskedet Den första tiden kan hane ha svårt att koncentrera sig, erfara overklighetskänslor och känna sig rastlös, förskräckt och nedstämd. Ett cancerbesked innebär därjämte ofta upprepade besked efter provtagningar, eventuella operationer och ställningstaganden till behandling. Tiden från diagnos tills man får definitivt besked om allvaret i sjukdomen samt den kommande behandlingen kan upplevas såsom mycket påfrestande. Det är svårt att förhålla sig till sjukdomen innan hane fått tillräcklig information. Många beskriver det som att man inte har en framtid, den är helt okänd samt man kan inte planera. Flera faser samtidigt Man kan befinna sig inom flera olika faser samtidigt, till föredöme att ha börjat bearbeta innebörden bruten cancerbeskedet, men samtidigt är i reaktionsfasen efter information om behandlingen.

Hjälplänkar

Mår du psykiskt dåligt ska du vända till till vården. Ring Det kan också finnas möjlighet att söka handledning hos Företagshälsovården. Du kan också studera mer om psykisk hälsa i kristid på Uppdragpsykiskhälsa. Men när man jobbar hemifrån flyter arbetsliv och privatliv enkel ihop. Annica Hedbrant är utredare inom arbetsmiljöfrågor på Unionen. När kan hane säga att ensamhet blir en arbetsmiljöfråga? Men vad kan man egentligen erfordra av sin arbetsgivare om man anser att ensamheten i hemmajobbet börjar kännas tung?

Ta det på allvar

Lyssna Den särskilda rekommendationen för personer såsom är 70 år och äldre innefatta inte längre. Du som är 70 år och äldre, eller tillhör ett riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Vi bedömer att det inte längre finns någon anledning att hålla fast bred den särskilda rekommendationen för personer såsom är 70 år och äldre, därtill för riskgrupper som har omfattats bruten samma råd. Men — det är viktigt att komma ihåg: Ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död mot följd av covid Det vill anföra håll avstånd, tvätta händerna och hejda hemma när du är sjuk.

När och var ska man söka vård?

Försåvitt du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer gällande att ta sitt liv är det viktigt att du gör något bums. Våga fråga hur personen mår samt ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata försåvitt självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant dialog förebygga självmord. Du kan också assist personen att söka mer stöd gällande annat håll. Den här texten köper om att stötta någon med självmordstankar.Leave a comment

Your email address will not be published.