Ska du undervisa i sex och samlevnad?

Frågesport för att möta bang

Tio frågor om sex — och svaren du behöver läsa Uppdaterad Publicerad 3 december Svenskarna har allt mindre sex — trots att vi vill ligga mer. Organisationens sexologer Pelle Ullholm och Suzann Larsdotter svarade på läsarnas frågor om sex — här är tio frågor från SVT-läsare och viktiga svar att lägga på minnet. Har du några konkreta tips? Suzann Larsdotter:Faktum är att kommunikation ofta är början. Där skriver ni upp alla saker var och en för sig som ni vill göra sexuellt.

Description

Avblåsa våldet bland unga Den här sidan vänder sig till dig som möter ungdomar och unga vuxna till föredöme i ditt arbete på en ungdomsmottagning, inom elevhälsovården på en skola alternativt inom någon annan verksamhet där ni möter ungdomar och unga vuxna. Samlingspunkt för kunskap, information och material när det gäller ungdomars våldsutsatthet Här kan du läsa om hur du rutinmässigt kan börja ställa frågor om våld genom att använda ett standardiserat enkät. Vilka frågor man kan använda samt vad som kan vara bra att tänka på.

Material för att utveckla undervisningen

Världsomfattande forskning visar på att den mest effektiva sex- och samlevnadsundervisningen är läroplansbaserad, ledd av lärare med olika kompetenser, utgår från elevernas behov och tar ett helhetsgrepp om ämnesområdet. Undervisningen skall äga rum i trygga förhållanden, anpassas till ålder, intressen och erfarenhet, innefatta varierade arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar våra attityder och vårt sexuella beteende. Personalen skall vara väl utbildad och skolledningen skall stödja arbetet. Här följer några föredöme på framgångsfaktorer för ett lyckat göromål med sex- och samlevnad. Skapa ett överblick av planeringen Det är duktig att inledningsvis skaffa sig en foto över vem som gör vad inom vilket ämne. Detta säkerställer helheten gällande sex- och samlevnadsundervisningen och underlättar planeringen av ämnesövergripande moment. Det gör det också lättare att se vad styrdokumenten kräver och vilka andra insatser görs i arbetslaget utöver detta Anpassa undervisningen till dina elever Ett sätt att anpassa undervisningen är att utgå av elevernas frågor och funderingar. Det finns vissa teman inom den ämnesintegrerade undervisningen som återkommer på olika stadier samt progressionen är olika tydligt utskriven inom olika ämnen.Leave a comment

Your email address will not be published.