Nyhetsarkiv 2014

Jag gillar prestigefyllda äktenskap organ polares

Publicerad: Ett hett alternativ till nästa generations mobilteknik har nyligen testats för första gången i skarpt läge vid Lunds Tekniska Högskola. Det handlar om Massiv Mimo multiple input multiple output som förenklat går ut på att förse varje basstation med hundratals antenner istället för att som idag bara ett fåtal. Digitaliseringen frestar på näten. Och värre lär det bli: Enligt Ericsson mobility report kommer den mobila datatrafiken i världen att öka från dagens tre exabytes per månad till 20 exabytes per månad år Mimo-tekniken är en metod att minska trängseln bland radiovågorna. Det blir sammantaget en extremt energieffektiv kommunikation, berättar Fredrik Tufvesson.

Sammanfattning av förslagen

Slideshare uses cookies to improve functionality knipa performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy knipa User Agreement for details.

Carl Gustafson nybakad EIT-doktor.

Ledningen av den statliga förvaltningen Anf. Den svenska förvaltningstraditionen har under lång epok präglats av självständiga myndigheter, relativt fixa ansvarsförhållanden och en tradition av kunniga och lojala änibetsmän samt en offentlighetsprincip som har syftat till att försäkra insyn och kontroll. Allt detta inneha i sin tur syftat till att etablera en god grund för rättssäkerhet i maktutövningen, effektivitet i den statliga verksamhetens inriktning, klara ansvarsförhållan­den och ett kontrollerbarhet av de beslut som avsaknad inom ramen för statlig och allmän verksamhet. Allt detta har varit samt borde vara en god grund förut en stark stat och en bärkraftig offentlig verksamhet, som förmår fullgöra avta uppgifter på ett bra sätt i ramen för en fungerande och livsviktig demokrati, där medborgarna har insyn, behärskning och möjlighet att påverka samhällsut­vecklingen.

Till statsrådet Carl Tham

Hänvisning och disposition Kort om direktiven Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor samt män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ett delmål är därvid att det skall finnas samma potential för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. I direktiven till utredningen försåvitt fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män — Kvinnomaktutredningen — konstateras att det ej finns någon samlad bild av kvinnors respektive mäns tillgång till ekonomiska resurser och hur detta påverkar kvinnors samt mäns makt i familjen och samhället.Leave a comment

Your email address will not be published.