Insändare 2020

Lär känna utlänningar alanon

Politikerna riskerar skämma ut Kristianstad som cykelkommun Förslaget om kommunens budget för nästa år innebär kraftiga nedskärningar, särskilt när det gäller cykelvägar. Trots att kommunen har talat sig varm om cykling under den gångna Framtidsveckan och i media. Trots att man nyss har tillsatt en cykelsamordnare och en samordningsgrupp. Trots att det finns ökade möjligheter till statlig medfinansiering.

Naturskyddsföreningens krets i Kristianstad och Bromölla

Indela efter datum eller relevans. Ett treårigt reduktionsfiske ska ge klarare vatten samt bättre sportfiske i Råbelövssjön och Oppmannasjön. Genom att minska mängden mört samt braxen, ökar mängden djurplankton. Dessa djurplankton äter växtplankton, som på så fason minskar och ger klarare vatten. Ytterligare poliser i centrum och mer koordinering myndigheter emellan för att alla inom Kristianstad ska känna sig trygga. Det är några av de punkter såsom finns i de medborgarlöften som polisen och Kristianstads kommun gjort för Den första etappen i projekteringen bruten Kristianstads nya badhus är klar. Grad, tid och kostnader för badhuset är grundligt analyserade och specificerade.

Lär känna utlänningar dejtingtjänster

Mer om kommunen

Mari Graneskog, Studiefrämjandet Förnybart är framtiden! Ledaren marknadsför organisationen Svenskt Näringslivs åsikter om hurdan det svenska elsystemet bör byggas ut. Han har använt en amerikansk beräkningsmodell, GenX, och anser att den mest ekonomiska framtida elproduktionen består av ett tredjedel kärnkraft, en tredjedel vattenkraft samt en tredjedel vindkraft. Det är duktig att man vill bygga ut vindkraften rejält, men varför denna negativa titel om att förnybar energi är smutsig? Det är ju kärnkraften som är verkligt smutsig med läckage av både miljöfarliga och radioaktiva ämnen vid uranbrytningen, olycksrisker vid driften och ett radioaktivt avfall som måste tas om labb i hundratusen år. Argumentet att oljekraftverket i Karlshamn måste köras för att det blåste för lite i somras är ihåligt. Normalt kan den svenska vattenkraften gå in och kompensera när det inte blåser.Leave a comment

Your email address will not be published.