Lär dig mer om mäns våld

Möt en kvinna i gudomliga

Regional handlingsplan med sikte på Det o synliga våldet - en fråga för hela kommunen? Våren publicerade Länsstyrelsen Östergötland rapporten Det o synliga våldet - en fråga för hela kommunen?. Syftet var att öka kunskapen om hur socialnämnderna i länets kommuner arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Det o synliga våldet - en fråga för hela kommunen? Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet finns på flera språk.

Senaste nytt

Dom riktar sig både till allmänheten samt personer som är yrkesverksamma inom området. Du känner sannolikt flera personer tillsammans erfarenhet av våld; både personer såsom utsatts för våld men också folk som utsätter sin nära omgivning förut våld. För att kunna motverka samt förhindra våldet behöver vi skaffa mer kunskap i att förstå hur våldet kan ske och bli bättre gällande att identifiera och ställa frågor försåvitt våldsutsatthet och våldsutövande.

Relaterade nyheter

Förut frågor om väntelista samt av samt ombokning av läkartider ring Onsdag samt torsdag kl. Riksdagen sa ja mot regeringens förslag om att ensamstående kvinns ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och omvårdnad som gifta par, registrerade partners samt sambor. De nya lagändringarna började att gälla den 1 april Vilka är SKLs rekommendationer?Leave a comment

Your email address will not be published.