Konståkningsgodis i dagarna fem: Följ med VM på Yles kanaler

Nyårsafton för singlar expiry

De ger bara en falsk kånsla av trygghet. Forskningsl¨äget om nyttan med bilbälten är oklart. Men det är säkerställt att medelfarterna har ökat sedan bilbälten började användas, och det är ju farterna som dödar. Människor som använer bilbälten fingrar på bilbältena i stället för att hålla händerna på ratten. Bilbälten är dessutom ohygieniska. De tvättas aldrig, även om resten av bilen tvättas. Man kan få smitta på händerna som man sedan får in i munnen.

San Martin de Tor

Två vintrars snö på två dagar - östnylänningarna tar det hela med komik och lugn Snöröjningen kommer att fortfara i dagar. Med glimten i ögat kan man säga att två vintrars snö fallit på två dagar. Fastän ett mindre kaos har östnylänningarna besparats värre olyckor och verkar ta snökaoset med ro.Leave a comment

Your email address will not be published.