”Man ska ju vara två” – om män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd

Säger ensamstående man söker weiblich

Bilden av männen uppe i det mörka, ensliga Norrland var inte särskilt mångfacetterad. Antingen avfärdade man dem som några enstaka undantag. Socialantropolog Lissa Nordin har i sin avhandling valt att se på det här fenomenet ur en helt annan aspekt. Hon menar att de här männen inte är undantagen som behöver förklaras. I stället använder hon sig av ett perspektiv där hon kritiskt granskar den heterosexuella normen, heteronormativiteten.

”Man ska ju vara två” – om män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd

Nätet har skapat en plats där hane kan experimentera med sin sexualitet. Därborta tar många heterosexuella män, som fordom enbart fantiserat om det, steget ut och har cybersex med andra hanar. Michael W. Ross disputerar på avhandlingen 10 mars och disputationen är den första på fakulteten Hälsa och by och också den första i det nya forskningsämnet hälsa och samhälle. Avhandlingen, som visar att Internetrevolutionen förändrar sexualiteten, består av en teoretisk del, ett ram, och sex artiklar med empiriska undersökningar, gjorda i USA och Sverige. Detta gör Internetinterventioner till ett angeläget verktyg i hälsoutbildning. Vi kan likaså karakterisera vilka människor som använder Nätet för sexuella ändamål. Till exempel visar det sig att bland män såsom har sex med andra män är de som nåtts via Internetenkät jämfört med dem som nåtts på mer traditionella sätt yngre, mindre välutbildade, inom större utsträckning bosatta i mindre orter och på landsbygden och också mer bisexuellt benägna. I den teoretiska delen granskar Michael W.

Vad menar vi med kille och tjej?

Hurdan ska kärleken göras för att befinna sann och äkta? Vem är älskbar — och varför? Detta är frågor som angår oss alla, med avsikt på den starka ställning och betydelse romantisk kärlek och tvåsamhet har. Inom sin avhandling har socialantropologen Lissa Nordin vid Stockholms universitet följt män inom norrländsk glesbygd och deras sökande samt längtan efter ett kärleksförhållande med ett kvinna. Lissa Nordin har i sin avhandling som nyligen lades fram bred Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, följt singel, medelålders, heterosexuella män i norra Sverige och deras sökande efter kontakt tillsammans kvinnor och i vissa fall, ryska kvinnor. Resultaten baserar sig på två år av antropologiskt fältarbete i det glest befolkade Västerbottens inland i norra Sverige och i St. Petersburg, Ryssland, i sällskap med de män såsom sökte kontakt med kvinnor där. Skada det var inte alltid så enkel.

Heterosexuella män har sex med andra män på internet

Det finns flera olika sexuella läggningar. Tre vanliga sexuella läggningar är:. Du bestämmer själv om du vill kalla dej för bi, hetero eller homo alternativt något annat som du tycker matchar bättre. Ibland används ett plustecken postumt HBTQ för att visa att det finns mer än homo- bi- trans- och queer-personer. Transperson innebär oftast att du inte känner dig som det kön du tilldelades när du föddes.Leave a comment

Your email address will not be published.