Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Enda flickvänner liberal date_sent

Det här är en sådan debatt som egentligen aldrig ska behöva ske. Den gäller att riksdagen måste skärpa straffet för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Det är två saker som är så fel i det jag just sa: utnyttjande av barn och köp av sexuell handling. Men det är ett bra förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord, och Vänsterpartiet stöder de straffskärpningar som görs. Det finns ganska många straff som Vänsterpartiet har varit med och drivit igenom. Det gäller att straffet för våldtäkter ska höjas, sexköpslagen, dubbel straffbarhet för sexköp utomlands, att fortkörningsböter ska ges efter inkomst, straffet för trafficking och att vapenlagstiftningen ska bli tuffare.

Var är ärendet nu?

Nya rön 08 nov Författarna till ett nyligen publicerad studie har försökt besvara på den svåra frågan om hurdan politisk vilja påverkar befolkningens hälsa. Författarna, som kommer från olika nordamerikanska samt spanska universitet, jämför ett antal utvecklade länder med marknadsekonomi inom OECD. Dom delar in länderna efter hur flera månader mellan åren och som dom styrts av […] Nya rön 08 nov En metaanalys har studerat nyttan av att hitta hydronefros prenatalt. Den bekräftar vad vi alla intuitivt trott: Ofödda barn med ringa hydronefros inneha en liten risk 11,9 procent förut att ha någon form av njurpatologi efter födelsen, medan de med allvarsam prenatal hydronefros har stor risk 88,3 procent. Något förvånande var att andelen barn 4—14 […] Nya rön 06 nov Svåra obstruktiva sömnapnéer OSA drabbar ca 3 procent av alla avkomma [1]. Dessa andningsuppehåll hämmar barnets expansion, ökar risken för högt blodtryck samt resulterar i extrema fall i hjärtsvikt [2]. Även lindriga och moderata andningsstörningar, som observerats hos ca 15 andel av alla barn i åldrarna 2—8 år, har negativ effekt på barnens hälsa [2]. Det anser tidskriften Lancet på ledarplats.Leave a comment

Your email address will not be published.